Náš tým

Michal Hejda

- Instruktor
- Animátor
- Zdravotník

Michal jezdí na tábory do Trhové Kamenice od roku 2015, poprvé jel jako instruktor a hned na dva táborové běhy. Rok poté začal jezdit také jako animátor na školy v přírodě.

V roce 2017 Michal absolvoval kurz Zdravotník zotavovacích akci a tak se stal v létě táborovým ranhojičem.

Michal je absolventem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kde studoval občanskou výchovu a český jazyk. Znalosti nabyté studiem pedagogiky na táboře báječně zúročí. Od dětí si neodpočine ani během roku, Michal vede nejrůznější kroužky pro děti.

Ve volném čase sportuje a provází v bunkru nedaleko Bohumína, který s přáteli obnovil.

náš tým - veselá společnost