Jak vypadá program pro kolektivy?

Škola v přírodě

Program pro školy v přírodě obvykle vychází z vymyšleného nebo skutečného příběhu. Na jeho základě připravujeme programový projekt plný her a činností převážně v přírodě, tak aby se učitelé nemuseli starat o program a jeho průběh a pouze se spolu s žáky účastnili her, navazovali s nimi kontakty nebo pozorovali třídní kolektiv.

Děti čeká denně minimálně 3,5 hodiny odpoledního a 1,5 hodiny večerního programu, kteří připraví zkušení animátoři agentury Veselá společnost. Skupiny dětí – soutěžní týmy tak budou moci hravou formou změřit své síly, ale hlavně projevit nebo rozvinout svoji schopnost spolupráce, komunikace, samostatného uvažování a řešení problémů.

Cílem je také všechny pobavit, zažít společně plno nového, aktivně si odpočinout na čerstvém vzduchu a také prohloubit vztahy mezi dětmi a jejich pedagogy. Večer se najde prostor pro společný táborák i diskotéku. Společně s našimi animátory se také můžete vydat na celodenní výlet do nedalekého keltského skanzenu nebo na Veselý Kopec.

Ze zkušeností víme, že program pro školy v přírodě a pobyt na čerstvém vzduchu je pro děti značně unavující. Z tohoto důvodu nabízíme možnost místo večerního programu si vybrat 1, 5 hodinu strukturovaného dopoledního programu s našimi animátory (druhou část dopoledne vyplní učitelé programem dle vlastí volby).

Animační program tvoří animátoři podle předem připraveného programového projektu, který je v průběhu celého pobytu konzultován s pedagogy. Začíná obvykle po poledním klidu tj. ve 14:00 a končí v době večerky tj. ve 20:00. V případě potřeby je možné zajistit celonoční dozor od 22:00 do 6:00.

Denní program školy v přírodě je sestavený flexibilně, vždy s ohledem na vyučovací proces a aktuální počasí. Veselá společnost zabezpečí kompletní materiální vybavení na celý program, nemusíte si tedy nic vozit a připravovat.

Pokud nebude v dopoledních hodinách probíhat výuka, můžete s Vaší třídou podnikat sportovní aktivity na hřišti v areálu, vycházky nebo pěší výlety.  Například do nedalekého lomu, návštěvu rozhledny nebo muzea strašidel. Naši animátoři Vám vždy ochotně poradí a dají tipy na nejlepší  výlety.

Programové projekty budou rozpracovány a upraveny podle Vašich požadavků, věku a počtu přihlášených dětí. V případě souběhu pobytů více kolektivů bude téma programového projektu dohodnuto, tak aby bylo pro všechny stejné.

Adaptační kurz

Pro třídy je připraven program plný teambuildingových aktivit a činností převážně v přírodě, který provede celý kolektiv jejich pobytem.

Skupiny studentů tak budou moci hravou formou změřit své síly, ale hlavně projevit nebo rozvinout svoji schopnost efektivního sdílení informací, spolupráce, komunikace, samostatného uvažování a řešení problémů.

Cílem je také všechny pobavit, zažít společně plno nového a aktivně si odpočinout na čerstvém vzduchu. Studenty čeká denně minimálně 3 hodiny dopoledního, 4 hodiny odpoledního a 1 hodinu večerního programu, který připravují zkušení instruktoři agentury Veselá společnost.

Denní program adaptačního kurzu je sestavený flexibilně, vždy s ohledem na požadavky zadavatele a aktuální počasí. Agentura Veselá společnost zabezpečí kompletní materiální vybavení na celý program.

V návaznosti na cíle adaptačního kurzu je program rozdělen do následujících bloků:

  1. Zahájení;
  2. Rozehřívací aktivity;
  3. Aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného poznání;
  4. Aktivity zaměřené na nastartování spolupráce mezi žáky a řešení konfliktů při skupinové práci;
  5. Aktivity zaměřené na společné zvládání náročných situací;
  6. Aktivity zaměřené na rozvoj důvěry;

Programový projekt bude rozpracován a upraven podle Vašich požadavků, věku a počtu přihlášených dětí. Program bude možno upravovat i během pobytu s ohledem na to, jak se utváří třídní kolektiv. Často se již zkraje pobytu objevují první problémy a konflikty, které lze v rámci programu reflektovat a reagovat na ně a zabránit tak jejich prohlubování či opakování.

Animátoři

Animátory si pečlivě vybíráme a všechny animátory si také proškolujeme. Část našich animátorů se věnuje zážitkové pedagogice mládeže a dospělých i ve svém volném čase. V anonymních dotaznících hodnotí žáci animátory nejčastěji známkami 1 a 2.

Většina animátorů jsou studenti vysoké školy, především pedagogických oborů nebo vedoucí kroužků. Animátor působí jako průvodce programem po celou dobu pobytu. Každý tým dětí dostane na začátku pobytu jednoho animátora, který provází děti po celou dobu pobytu.

Role učitele

Třídní učitel má během jednotlivých činností škol v přírodě a adaptačních pobytů doprovázející roli. Neměl by tedy nabízet vlastní řešení. Jinak hrozí efekt „naučené bezmoci“, který spočívá v tom, že si žáci zvyknou, že se v řešení nemusí sami angažovat a učitel za ně vždy problém vyřeší.

Učitel by se měl účastnit se svojí třídou činností programového projektu jako pozorovatel svých žáků, které může poznat v jiném světle než jak je znáte ve škole.

Program pro školy v přírodě – fotografie