V období letních prázdnin 2021 u nás proběhne celkem 18 Letních kempů pod názvem SPOLEČNĚ JSME SILNÍ.

Pro děti bude připraven bohatý program plný interakčních her a činností rozvíjejících jednotlivé typy inteligence. Vedle toho bude také velký prostor pro sportovní a pohybové aktivity, turistické vycházky a seznámení se s klasickými i netradičními sporty. Celý program podpoří rozvoj sociálních vztahů, spolupráce a vstřícnosti mezi dětmi a vnitřní soudržnost v kolektivu.  Účastníci kempu by měli získat mnohostranné zážitky sami se sebou i s druhými, budou moci sami projevit aktivitu, získají mnoho nových kamarádů.  V maximální míře bude program probíhat venku, aby byl zajištěn co nejdelší pobyt na čerstvém vzduchu a byla podpořena duševní pohoda a duševní zdraví děti. Celkově bude kemp veden v každodenním pravidelném režimu, který povzbudí pracovní i studijní návyky dětí. Stanovený režim i zdravé stravování posílí návyky zdravého životního stylu.

Kemp bude určen všem dětem, které 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

Leetní kempy leták