Pro školy

Pro školy

Agentura Veselá společnost pořádá školy v přírodě ve vlastním RZ Sluníčko, které splňuje podmínky pro pořádání těchto zotavovacích akcí. Velké venkovní prostory celého areálu mohou být využity k mnohým aktivitám. Několikaletá zkušenost agentury s přípravou a realizací programových projektů a team zkušených animátorů jsou také zárukou kvalitního volnočasového vyžití na ŠvP.

ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Škola v přírodě je možností, jak spojit pobyt ve zdravém prostředí, v malebné přírodě Českomoravské vrchoviny s programem, který děti nejen baví, ale současně se při něm i učí.

V dnešní době stále více učitelů volí širokou škálu alternativních přístupů ve výuce a výchově dětí na základních školách. Jednou z takovýchto alternativních forem je škola v přírodě. Společný pobyt kolektivu dětí je důležitý, má ozdravný efekt a nezaměnitelné výchovné faktory. Děti se dostanou do jiného prostředí, než na jaké jsou z domova zvyklé, učí se žít v kolektivu vrstevníků.

Školu v přírodě v RZ Sluníčko v Trhové Kamenici nabízíme ve třech variantách:

Je tedy jen na Vás, zda si vyberete pouze pobyt v našem zařízení (zelená ŠVP) nebo si dopřejete luxus volných odpolední a večerů a svěříte program a dohled nad dětmi do rukou našich animátorů (zlatá ŠVP).

ŠKOLKY V PŘÍRODĚ

Pobyty školek v přírodě se staly v posledních letech oblíbenými nejen pro školky z velkých měst. Společný pobyt kolektivu dětí je důležitý, má ozdravný efekt a nezaměnitelné výchovné faktory. Děti se dostanou do jiného prostředí, než na jaké jsou z domova zvyklé, učí se žít v kolektivu vrstevníků. Vzdělávání dětí v MŠ má však svá specifika, které reflektujeme a bereme na ně ohled při přípravě programu na MŠvP.

Úkolem našeho programu je pak rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Program je přizpůsoben charakteristikám věku předškolních dětí a je upravován dle přání jednotlivých školek.

Školku v přírodě v RZ Sluníčko v Trhové Kamenici nabízíme ve třech variantách:

Je jen na vás, zda si vyberete pouze pobyt v našem zařízení (zelená MŠvP) nebo zda si dopřejete luxus volných odpolední a večerů a svěříte program a dohled nad dětmi do rukou našich animátorů (zlatá MŠvP).


 
VESELÁ SPOLEČNOST | Mgr. Renata Vasquez Lédlová | Lupáčova 78 | 537 01 Chrudim
tel.: 469 623 866-8 | tel./fax: 469 621 816 | tabory@veselaspolecnost.cz | www.veselaspolecnost.cz
tvorba www stránek emocio